English

ChoNU

Children of North Uganda Foundation - Onderwijs in Oeganda

ChoNU

Wat is ChoNU?

Oeganda is een land in ontwikkeling. Na decennia van binnenlandse onrust lijkt het land nu stabiel. Het land heeft ambitueuze plannen, onder andere op het gebied van onderwijs. Oeganda krijgt internationaal hulp van veel instellingen zoals Unicef. Veel van deze organisaties richten zich op het meer ontwikkelde en dichter bevolkte zuiden van Oeganda. In het Noord Westen van Oeganda is er lange tijd weinig hulp geweest. De laatste jaren lijkt het iets toe te nemen.

Children of North Uganda Foundation wil zich specifiek richten op dit gebied, enerzijds omdat het hier ook nodig is, anderzijds is het voor een kleinschalige organisatie te ambitieus om in heel Oeganda goed werk te verrichtten.

Onderwijs in het arme Oeganda is ver achter bij onderwijs in Europa. Terwijl dat juist zo belangrijk is voor de toekomst van kinderen. Goed opgeleide kinderen hebben aanzienlijk meer kans om onafhankelijk van hulp te kunnen leven. Het biedt ze de mogelijkheid om in de toekomst een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land om het zodoende ook onafhankelijk te maken.


Wat gaan we doen

We zijn klein begonnen, denk aan sport- en spelactiviteiten voor de jongeren in het dorp Lodonga. Als snel werd opgemerkt dat de "Demonstration Primary School" interesse had en een aantal leerkrachten werden betrokken bij de organisatie van de activiteiten.

Sinds februari 2016 beschikken we over een klaslokaal binnen deze school.
In november 2016 is deze officieel geopend. Twee leerkrachten geven extra begeleiding in het lokaal van ChoNU. Uit iedere klas van gemiddeld 80 leerlingen, zijn 20 leerlingen geselecteerd door de school. Dat zijn leerlingen die moeite hebben met leren en/of lezen. En leerlingen die een moeilijke thuissituatie hebben en zij die wat extra aandacht verdienen. De kinderen komen één of soms twee keer per week 2 uur naar ChoNU. Ze krijgen daar extra begeleiding van hun eigen leerkracht en van de ChoNU leerkracht. De focus ligt vooral op het leren lezen, begrijpend lezen en spel.

We kunnen en willen niet een heel schoolsysteem veranderen in Oeganda. ChoNU wil aansluiten bij de mogelijkheden van de school. Omdat er bijna geen leermaterialen voor handen zijn hebben we met ChoNU boeken en spelletjes gedoneerd. ChoNU is niet alleen tijdens de schooluren geopend, twee keer per maand gaan de deuren in het weekend open. Zo geven we alle kinderen de mogelijkheid om te spelen met nieuwe en uitdagende spelmaterialen. Daarnaast organiseert ChoNU 4 keer per jaar een sport-en-spelactiviteitenweekend. Deze worden vrijwillig begeleid door een ervaren sportcoach uit Kampala.

Wie zijn wij

In februari 2012 is Chantal Dekker vanuit Nederland vertrokken naar een dorpje in het Noord Westen van Oeganda. Ze is daar vrijwilligerswerk gaan doen voor een onderwijsprogramma vanuit UNICEF. Naast haar werk wildde ze graag iets doen voor de kinderen in het dorp Lodonga (waar zij woonde). Maandelijks organiseerde zij sport- en spelactiviteiten voor alle kinderen. Het was een groot succes, er kwamen veel kinderen op af en ook stonden vele ouders als enthousiaste toeschouwers langs het veld. In januari 2014 werd het project vanuit UNICEF afgesloten en eindigde ook de periode voor Chantal in Lodonga.

We wilden en konden de activiteiten niet stopzetten. Maar het was ook niet meer mogelijk voor Chantal om dat te organiseren. Leerkrachten van de basisschool "The Demonstration School" wilden graag een samenwerking om toch deze activiteiten voort te zetten voor de kinderen in de omgeving. En zo is ChoNU ontstaan.

ChoNU richt zich op spelend leren. Boeken lezen, luisteren naar verhalen, begrijpend lezen, puzzels maken, samenspelen, gezelschapsspelletjes, etc. Het zijn voor de meeste kinderen en volwassenen allemaal nieuwe woorden en nieuwe activiteiten. Samen met de school wil ChoNU stimuleren dat de kinderen ook leren door middel van spel.

In Nederland hebben we een bestuur bestaande uit vijf mensen die zich vrijwillig inzetten voor alle lopende zaken rondom de stichting. Chantal woont nog steeds in Oeganda en samen met haar man onderhoudt zij intensief contact met ChoNU. Daarnaast werken we met twee vaste leerkrachten van de school samen. Zij coördineren alles in en om het ChoNU-lokaal en zorgen voor wat nodig is voor de leerlingen. We hebben een sportcoach die vrijwillig vier keer per jaar vanuit Kampala naar Lodonga afreist om de kinderen te voorzien van een weekend vol sport- en spel.


Fotos


Sponsoracties:

Met de hulp van vrienden en bekenden en bedrijven uit Nederland proberen we geld in te zamelen waarmee de activiteiten van ChoNU mogelijk gemaakt worden.


Visafslag "Hollands Noorden" - Den Helder en Den Oever

Dakraam.nl - Julianadorp en Wieringerwerf

Notarissencombinatie - Den Helder

Pelican Holding BV - Den Helder

Anton Dekker Beheer BV - Dordrecht

Nederlandse Vissersbond/Coöp. Producenten Organisatie Nederlandse Vissersbond te Emmeloord

Herman Nypels - Mode voor Mannen - Den Helder

Wilt u ons ook sponseren?
Dan is deze ruimte voor u.

Contact

Facebook

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers.

Om ons doel te verwezelijken is geld nodig.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoring. U kunt er verzekerd van zijn dat elke gift voor 100% bij de kinderen van Noord Oeganda terecht komt!

U kunt ons heel blij maken (en vooral de kinderen van Noord Oeganda) met een gift of door u aan te melden als vaste donateur.

Ons email adres is Om spam te voorkomen word het email adres met JavaScript gegenereerd, activeer JavaScript om het adres te zien.

Bestuur:
Joop de Jong, voorzitter
Leontien de Zinger, secretaris
Lida Blank, penningmeester
Jos Blank, ICT en algemene zaken

Uw gift is aftrekbaar

Chonu is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beoogende Instelling), hetgeen inhoudt dat giften in aanmerking komen voor aftrekbaarheid van winsten en inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).